Školící středisko

Projekt školícího střediska vznikl jako reakce na podněty zákazníků a odborné veřejnosti, s cílem vytvořit systém vzdělávacích programů v oblasti sanace staveb. Celý systém vzdělávání je koncipován do jednotlivých tématických bloků a odborných konferencí.

Školící středisko disponuje vlastními prostory, kde probíhá jak teoretická část tak praktická výuka. Garanty vzdělávacích programů Sanačního centra jsou odborníci s více jak 20-ti letou praxí v oboru sanace staveb.

Instruktoři Školícího střediska jsou schopni provádět systémová školení přímo na stavbách.

Úzce spolupracujeme se školícím střediskem společnosti MORAMIS.

Školící středisko Školící středisko Školící středisko Školící středisko Školící středisko