Divize Sanace staveb je nejsilnější a největší částí Sanačního centra. Zabývá se problematikou hydroizolace staveb od průzkumu objektu přes zpracování projektové dokumentace, návrh technologie, až po konečnou realizaci sanace.

Díky zkušenostem, které jsme za 20 let získali při rekonstrukcích zejména památkově chráněných objektů, jsme schopni komplexně vyřešit problémy spojené s hydroizolací na Vaší stavbě.

Pracujeme s materiály firmy KEMA.

Program Divize Sanace staveb

 • Průzkum vlhkých obytných, průmyslových a památkových objektů
 • Stanovení příčin zavlhčení objektu a zjištění reálného stavu vlhkosti ve zdivu
 • Návrh sanačních a stavebních zásahů pro sanaci objektu
 • Zpracování projektů pro sanaci
 • Sestavení technologického postupu svépomocných oprav pro odstranění vlhkosti zdiva či betonových konstrukcí u objektů menšího rozsahu
 • Odborná konzultace a technická pomoc při řešení otázek sanace vlhkých budov a betonových konstrukcí
 • Hubení plísní a dřevokazných hub, proti plísňová opatření
 • Realizace stavebních a sanačních prací u vlhkých objektů a betonových konstrukcí
 • Provádění dodatečných izolací zdiva cihelného, kamenného, smíšeného a betonového
 • Sušící omítkový systém HYDROMENT
 • Systém sanace betonu BETONPROTEKT
 • Injektážní bariéry proti vzlínající vlhkosti
 • Hydrofobní stěrkové izolace
 • Hydrofobní nátěrové izolace
 • Prodej speciálních sanačních materiálů
 • Autodoprava