Sanační metody

Sanace vlhkého zdiva

Hlavní příčinou poškození zdiva a omítek na fasádách domů je Kapilární vlhkost. Staré zdivo, většinou bez horizontální hydroizolace, nebo s izolací poškozenou, vlhne v důsledku vzlínající kapilární vlhkosti z půdy. Vzlínající vlhkost unáší molekuly soli, které zůstávají na povrchu omítek a zaschnutí zkrystalizují. Krystalizační síly pak značně zvětšují rozsah poškození omítky. Vlhnutí zdiva však může mít mnoho dalších příčin. Nepříznivé projevy vlhkosti zdiva, zejména pak v interiérech budov, obvykle doprovází také výskyt nebezpečných plísní, které mohou způsobovat alergie a produkovat nebezpečné toxiny. Sanace vlhkého zdiva proto musí vycházet z poznání příčin vlhnutí zdiva, provedení opaření k jejich odstranění a teprve nakonec k zahlazení škod vzniklých v důsledku předchozího působení vlhkosti.

Metody sanace vlhkého zdiva

Sušící a funkční omítky -více informací-

Injektáže -více informací-

Podřezání zdiva -více informací-

Svislá izolace základových konstrukcí -více informací-